Prilagođeno pretraživanje

Gatanje

 

 

 

 

Gatanje ili proricanje budućnosti- Postoji puno metoda gatanja na našim područjima(pod to mislim na područje bivše Jugoslavije) najčešći oblici su gatanje u kavu, gatanje na tarot karte i gledanje u grah... Osim tih svima znanima postoje i druge metode koje se koriste u svijetu kao što je bacanje I-Ching, tumačenje snova, bacanje runa, bacanje kostiju i različitih vrsta kamenja ili grančica, gledanje u krv ili organe različitih životinja, gledanje u kristalnu kuglu, gatanje uz pomoć kugle i prstena, gatanje uz pomoć olova itd...

Gatanje pomoču karata- poznamo par vrsta karata za početnika preporučam ciganski tarot koj se sastoji od jednostavnih karata i broji dvadeset i dvije karte za one naprednije preporučam klasični tarot od pedeset i dvije karte (mala i velika arkana). Iako se može nači na stotine knjiga koje objašnjavaju značenje karata zapamtite karte označavaju ono što vi mislite da oznaćavaju, nad kartama se meditira i to nad svakom kartom po par minuta tada im dajete znaćenje i u buduće če pokazivat ono za što ste ih namjenili kod te prve meditacije...

I-Ching je stara kineska metoda gatanja meni osobno jedna od dražih. Potrebno je imati tri novćića i knjigu koja opisuje značenje simbola (heksagrama)... Novćići se tri puta bacaju čime se dobija jedan heksagram koj oznacava sliku i tumačenje oni vještiji tumačiti će sliku a za one druge uvjek ima objašnjenje slike...

Gatanje iz takoga kave ili taloga čaja je vjerojatno najpopularnije i naj rašireniji oblik gatanja na našim područjima. Nakon što subjekt popije kavu i tri puta okrene šalicu suprotno od kazaljki na satu te ju okrene naopačke gatatelj uzima šalicu i proučava likove u njoj (potrebno je oštro oko i malo mašte i likovi će se sami pojavit) simboli ili likovi se tumače slićno ali ne isto kao u sanjarici...

Gatanje pomoču olova se radi obično jednom godišnje na taj naćin da se vruče olovo baci u hladnu vodu oblik koj nastaje se tumači...

Gatanje na kosti i grančice je sličan olovu i kavi gataoc baca kosti ili granćice te onako kako padnu tumači njihovo značenje...

Jedan od svih nama poznat nacina predviđanja budučnosti je pomoču horoskopa pa evo i jedan interesantan horoskop keltski ovdje