Gezocht op: Annes
NaamGeborenOverledenNaamGeborenOverleden
Aafke Annes Hemrika1-10-182217-6-1902Aafke Johannes van der Meulen6-5-1859
Aafke Johannes Smits2-12-1854Aaltje Johannes Boelstra10-2-184813-3-1918
Aaltje Johannes Terpstra18-4-181129-3-1836Age Johannes~178610-7-1807
Albert Johannes1726<1729Albert Johannes23-8-1729
Albert Nannes<1677Andries Johannes1770
Anne Johannes Stienstra5-2-179126-3-1834Antie Annes~30-7-1680
Antie Johannes<1614Antie Johannes<1644
Antie Johannes14-10-1735Antje Annes Bottinga5-5-1825
Antje Johannes Fokkens7-5-18343-8-1920Antje Johannes Iedema23-7-180427-1-1881
Antje Johannes Smits7-3-17883-4-1860Antje Johannes Tang~1798
Attje Johannes Terpstra1-7-1818Bauke Annes de Vries1807
Bauke Johannes Molenaar29-7-176122-9-1844Baukje Annes Bruinsma14-5-183228-1-1902
Baukje Annes de Vries1795Baukje Johannes Binnema24-5-178614-4-1816
Baukje Johannes Fokkens8-1-184428-8-1896Baukje Johannes Molenaar26-9-17686-5-1841
Beitske Johannes<1759<1809Benjamin Johannes Bekius0-11-165614-11-1733
Berber Annes Hemrica3-4-182527-4-1841Binne Johannes Binnema24-4-1788<1818
Bokke Johannes Terpstra5-9-18043-10-1866Boyen Johannes Bruinsma23-3-18404-11-1840
Boyen Johannes Bruinsma12-3-184118-8-1922Boyen Johannes Span14-5-1849
Casper Johannes Bijl6-6-18633-11-1924Claas Johannes~~1638
Claes Annes~17-6-1677Dieuwke Johannes Terpstra8-9-18096-3-1870
Dina Annes Vennema3-4-1852Dirck Nannes~1610
Dirk Annes Idzinga11-4-1883Doede Johannes Span25-6-184423-8-1920
Doedtie Johannes160314-11-1625Douwe Annes Bruinsma14-9-182029-9-1888
Durk Johannes1768Ede Johannes~~1636
Eelke Johannes Fokkens1-6-183627-3-1884Eeltie Annes<1640
Eke Johannes Binnema30-7-185030-6-1926Fettie Annes1671<1672
Fettie Annes~23-10-1672Feyo Johannes Winter~1635
Foekje Annes de Vries179711-9-1826Fokeltie Johannes28-9-1788
Folkert Annes1697>1732Folkert Johannes Bruinsma13-7-183128-1-1901
Franciscus Johannes Detmers~1791Geeltje Johannes Postma28-3-17742-6-1829
Geert Johannes Procee23-11-177819-7-1869Geertje Johannes Iedema20-6-181014-6-1858
Geeske Annes Wieringa9-12-181113-3-1888Gelberig Johannes Bruinsma23-9-184413-10-1844
Gelberig Johannes Bruinsma8-1-1846Gelbrig Johannes Bruinsma1-6-184210-7-1842
Gelbrigje Johannes Bruinsma5-8-183725-12-1838Gerben Johannes Terpstra31-3-1815
Gerbrig Johannes Agema~1700Gerrit Nannes de Boer25-3-189528-6-1971
Gosse Johannes~27-2-1707Grietje Annes<1730
Grietje Annes de Vries18106-12-1893Grietje Johannes Algra7-9-183922-12-1840
Grietje Johannes Algra17-10-18416-4-1916Grietje Johannes Douma6-11-177315-9-1823
Grietje Johannes Iedema178717-12-1855Grietje Johannes Iedema26-4-179517-1-1864
Grietje Johannes Terpstra27-2-18207-12-1873Haije Annes Boersma26-12-184628-6-1918
Halbe Johannes Algra26-5-18464-4-1919Halbe Johannes Kingma15-3-18491-4-1910
Harmen Johannes3-2-1724Harmen Johannes19-3-1777
Hendrik Johannes Fokkens10-4-184931-1-1928Hette Johannes1721
Hiltje Annes14-3-174320-9-1823Hiltje Johannes30-12-1780<1806
Hylkje Johannes1766Ida Johannes~~1634
IJke Annes de Vries1800IJsbrand Annes de Vries1801
Imkje Johannes<1745Isbrandt Annes~16-3-1679
Jacob Johannes Coens27-2-1880Jacob Johannes Terpstra7-4-18027-10-1826
Jan Annes Bruinsma12-3-181825-7-1888Jan Annes de Vries21-9-18121892
Jan Johannes Althuiszes3-9-18041-1-1863Jan Johannes Fokkens31-5-182319-3-1886
Jan Johannes Iedema14-9-1789Jan Johannes Iedema28-6-1850
Jan Johannes Kingma3-4-184218-4-1842Jan Johannes Kingma8-1-184423-7-1872
Jan Johannes Terpstra4-11-180617-11-1838Janke Johannes<1709
Janke Johannes Boelstra31-1-179031-3-1851Janze Johannes~22-1-1699
Japke Annes Bekius12-2-186426-3-1896Jeltje Johannes~14-12-1732
Jeltje Annes Bruinsma10-8-182311-3-1857Jeltje Johannes Brandsma18-2-180512-11-1872
Jitske Johannes Bruinsma21-12-183420-5-1839Joannes Sydses<1605
Joannes van Wijckel~26-11-1645Joannes Henricus Bekker19-5-16763-6-1737
Johannes Althuisius21-2-1839Johannes Althuizes14-11-187824-11-1901
Johannes Bekius1688<1691Johannes Bekius~1-11-1691
Johannes Bouma20-6-19128-2-1975Johannes Brolsma27-8-191430-1-1999
Johannes Dirks<1745~1774Johannes Faber23-5-183828-3-1860
Johannes Floris1751<1824Johannes Fokkens24-2-18563-1-1932
Johannes Fokkens13-7-1876Johannes Fokkens26-8-1876
Johannes Fullenius~16459-12-1729Johannes van Glinstra169721-2-1703
Johannes Gosses1668Johannes Hansen1712>1777
Johannes Hayma1-4-188729-5-1942Johannes Idema5-5-184019-5-1878
Johannes Ypes<1752>1782Johannes Jacobs<1721>1751
Johannes Jans<1656Johannes Jans~14-2-1723
Johannes Jans~10-1-1745Johannes Jenties~26-12-1670
Johannes de Jong7-8-1772Johannes Kalma8-2-186316-6-1921
Johannes van Coehoorn165128-11-1698Johannes Cornelis<1685
Johannes Larooi3-3-1888Johannes Lolkes<1726>-11-1760
Johannes Luimes1739Johannes Meyer~1846
Johannes Molenaar31-5-1856Johannes Oostinga22-5-192417-2-2011
Johannes Piers<1724Johannes Pieters4-4-1768
Johannes Pieters19-7-1802Johannes Riemers11-5-1780
Johannes Rienks~173024-5-1809Johannes Rienks2-10-180121-4-1806
Johannes Rienks5-1-1881Johannes Rijnks5-1-188922-4-1961
Johannes Roeda6-2-190831-7-1988Johannes Rutgers24-8-18503-8-1924
Johannes Saeckma7-11-157222-12-1636Johannes Saeckma van Wijckel4-4-168820-12-1775
Johannes Zijdses<1694Johannes Sipkes<1580
Johannes Spoelstra18-11-188918-3-1931Johannes Tangsma19-8-185421-6-1930
Johannes Terpstra1-12-18864-3-1896Johannes Terpstra16-12-1887
Johannes Terpstra28-1-19198-6-1991Johannes Tiallinghs~9-3-1673
Johannes Tjeerds~174018-10-1808Johannes van der War8-7-1879
Johannes van der War10-10-188125-11-1918Johannes Weldenerus<1627
Johannes Wybrens172617-12-1811Johannes Wijngaerden
Johannes Ages van der Meulen28-5-1832Johannes Annes Stienstra4-7-176128-1-1814
Johannes Antoons RobbéJohannes Arjans Fonck1695<20-11-1745
Johannes Baukes Molenaar16-4-180829-4-1878Johannes Bokkes Terpstra0-6-176923-6-1820
Johannes Booyens Booyenga176726-6-1834Johannes Carels Talsma9-12-1850
Johannes Clements Loo~1698>1742Johannes Doedes Span13-5-182126-3-1907
Johannes Douwes Agema~1680Johannes Franses Bekius~1628
Johannes Friso Roorda14-11-1803Johannes Gabes Stienstra26-1-180023-6-1830
Johannes Geerts Procee20-4-18011-9-1884Johannes Gerbens Althuizes20-12-190425-2-1955
Johannes Gerbens Terpstra5-7-1845Johannes Gerrits Jausma18-2-182814-5-1878
Johannes Halbes Algra20-8-181321-11-1848Johannes Halbes Kingma29-10-18804-9-1955
Johannes Hermanus Haverschmidt<1780Johannes Hommes Bruinsma26-5-18534-6-1942
Johannes IJsbrands de Vries176512-6-1817Johannes Jacobs Kingma12-1-1846
Johannes Jacobs Kingma17-8-185211-6-1937Johannes Jans Althuizes7-7-18349-7-1871
Johannes Jans Bruinsma25-10-172211-2-1777Johannes Jans Bruinsma17-8-180925-2-1865
Johannes Jans Iedema5-2-1878Johannes Jans Kingma27-10-181317-11-1900
Johannes Jeppes Dijkstra24-1-183730-5-1842Johannes Jochums Algra6-12-184010-11-1861
Johannes Johannes Bekius~6-11-1650Johannes Liepkes Fokkens21-9-17866-1-1867
Johannes Lieuwes Spijksma24-5-182824-5-1907Johannes Martens Brolsma22-9-1846
Johannes Pieters Bouma19-2-18735-2-1951Johannes Pieters Iedema0-6-175216-2-1825
Johannes Pieters Iedema16-2-181110-5-1883Johannes Pijtters Molenaar<1733<1811
Johannes Sipkes Bosch175510-9-1827Johannes Sjoerds Haitsma30-4-1844
Johannes Tjeerds Algra3-6-180128-3-1847Johannes Tjeerds Boelstra13-1-187225-12-1943
Johannes Tjeerds Faber16-1-179417-10-1874Johannes Willems Swart17-10-1839
Johannes Wybes Stellingwerf16-4-179628-12-1860Johannes Ypes van der Schaaf1-11-1835
Johannes Ytzens Haitsma21-2-1840Keimpe Annes Bruinsma2-8-181519-2-1886
Klaas Annes Boersma17-6-18435-7-1843Klaas Annes Boersma18-1-184623-3-1923
Klaas Johannes van Alberda4-3-18302-6-1894Korneliske Johannes Groenia15-1-180428-7-1891
Liepke Johannes Fokkens5-10-181115-1-1874Lieuwe Nannes Terpstra12-4-1859
Lijsbert Annes Hemrica17-11-182012-2-1882Lijsbert Annes de Vries1806
Lijsbeth Johannes Iedema20-3-184211-8-1842Lodewicus Johannes van Nauers~16271651
Lolkje Johannes25-5-1774Luitzen Johannes Iedema13-8-183927-7-1905
Maaike Annes~1763Mary Annes~28-1-1672
Meinte Annes Terpstra3-8-187517-7-1960Nicolaes Joannes Poutsma164126-4-1727
Pier Nannes de Boer17-8-189726-1-1974Pieter Annes~15982-3-1669
Pieter Johannes25-3-1722Pieter Johannes~28-7-1754
Pieter Johannes Algra16-12-1843Pieter Johannes Iedema178517-1-1830
Pieter Johannes Iedema25-11-184628-2-1928Pietje Johannes Bruinsma27-11-183218-1-1833
Pietje Johannes Bruinsma9-12-18332-2-1922Pietje Johannes Span18-11-18459-5-1897
Pijtter Nannes<1750Reinder Johannes10-10-18050-12-1806
Reinder Johannes31-7-180831-8-1808Reinder Johannes Terpstra30-9-1812
Remren Nannes<1641Rienk Johannes Hoekstra12-10-176619-2-1829
Rinske Johannes~1648Ritske Johannes Stellingwerf<1673
Rixtiaarda Johannes Tomas van der Ley17111729Roelof Annes van der Kuur13-3-186124-6-1951
Ruurdtje Nannes Kroeze18-11-180418-5-1847Saake Johannes~10-5-1696
Saakje Johannes Bruinsma25-12-182914-4-1906Siert Annes~2-10-1698
Sietse Annes de Vries1805Sijke Johannes Iedema22-1-18008-6-1841
Sjoerd Johannes Haitsma3-6-18125-1-1885Sjouke Nannes Stienstra26-2-188025-2-1966
Sjoukje Johannes Hesling1-7-181725-12-1864Sjuk Johannes Iedema8-5-1862
Sytske Annes de Vries17949-9-1826Thomas Johannes1785>1808
Tietje Johannes Boelstra16-7-178815-1-1856Tietje Johannes Iedema8-9-181425-2-1871
Tietske Annes van Wijckel~26-2-1623Tjalling Johannes Terpstra12-8-1816
Tjeerd Annes Bruinsma27-1-181425-3-1856Tjeerdje Johannes Boelstra12-12-184324-1-1915
Tjerk Johannes AlthuissesTjitske Johannes Terpstra14-6-180321-2-1849
Trijn Johannes~~1640Trijntie Johannes Terpstra21-5-181820-1-1874
Trijntje Annes17354-9-1811Trijntje Johannes~1645
Trijntje Johannes Iedema20-10-17977-3-1818Trijntje Johannes Staal~177616-2-1844
Trijntje Nannes de Boer8-6-179325-7-1850Trijntje Nannes Terpstra24-1-18611-12-1880
Wapke Johannes~28-3-1694Wietze Annes Wieringa1-4-1816
Wikje Annes Boersma31-7-18413-7-1932Wopke Johannes Iedema18-9-180711-4-1867
Wybe Johannes Veenstra18-3-1873Wytske Annes Bruinsma24-3-1828
Ysbrand Annes1674<1679Yttie Johannes Molenaar175712-3-1813
Ytzen Johannes Haitsma23-4-1815