Gezocht op: Dijk
NaamGeborenOverledenNaamGeborenOverleden
Aafke Dijkstra8-2-191229-9-1997Aaltje Oenes Dijkstra24-7-179531-5-1845
Akke van Dijk15-6-18621902Akke Jantjes van Dijk29-9-1825
Albert Jans Dijkstra18-12-17259-5-1818Albert Luitzens Dijkstra24-6-18156-5-1821
Albertus Oosterdijk<1731<20-12-1759Antje Eeltjes Dijkstra26-2-18157-5-1866
Antje Jans van Dijk25-6-1853Antje Jans van Dijk15-5-1874
Antje Wybrens van Dijk29-10-186213-10-1935Arjen Jantjes van Dijk19-7-1834<1838
Arjen Jantjes van Dijk25-4-1838Artje Dijkstra27-3-190311-5-1997
Baukje Dijkstra26-5-17868-3-1848Beitske Dijkstra11-6-189820-10-1979
Beitske Eeltjes Dijkstra11-1-18018-11-1855Benjamin Pyter Oosterdijk~13-10-1754
Bokke Rinzes Dijkstra2-1-17737-12-1846Broer van Dijk21-3-185529-9-1858
Broer van Dijk7-11-1860Dieuwke van Dijk10-8-191518-12-2004
Dieuwke Dijkstra16-3-1893Dieuwke Dijkstra25-1-19214-11-1996
Dieuwke Lugtenveld~1869Dirk Dijkstra~190517-3-1979
Doeke Eeltjes Dijkstra23-10-180321-1-1885Douwe Oenes Hoogdijkstra15-5-1791>1812
Durk Dijkstra14-4-192920-1-1997Eeltje Minnes Dijkstra3-1-176929-6-1817
Egbert Oosten~1849Fetje Hendriks van Dijk25-5-177926-1-1856
Fetje Oenes Dijkstra10-12-17825-3-1821Froukje Dijkstra5-5-1865
Froukje Lieuwes Dijkstra2-3-180710-7-1876Froukjen Dijkstra15-2-19009-3-1975
Gerben Dijkstra26-3-1862Gosse Dijkstra25-8-188620-7-1961
Gosse Hayes Dijkstra25-6-182213-10-1886Grietje van Dijk21-6-1876
Grietje Hendriks Dijkstra174428-9-1828Grietje Klases Dijkstra12-3-1804
Grietje Martens Dijkstra21-5-1844Harmen Minzes van Dijk22-7-18574-11-1864
Harmke van Dijk23-8-1868Harmke Minzes van Dijk6-1-186614-6-1866
Haye Gosses Dijkstra20-12-1852Hendrik van Dijk25-3-187225-7-1932
Hendrik Dirks van Dijk175326-4-1827Hilbrand Dijkstra24-5-19044-11-1958
Houkje Gerbens Dijkstra19-1-1878Ids Outgers Dijkstra174925-11-1833
IJtje Dijkstra7-1-191328-12-1968Jacob van Dijk22-5-1878
Jan van Dijk29-2-1884Jan Dijkstra~1806
Jan J. van Dijk~188928-2-1963Jan Klazes van Dijk3-6-18435-10-1905
Jan Luitzens Dijkstra4-1-1818Janke Klazes Dijkstra18-4-1796
Jantje van Dijk10-1-1864Jantje van Dijk15-6-1866
Jantje Dijkstra1-11-1868Jantje Alberts Dijkstra27-4-178111-4-1840
Jantje Klazes van Dijk18-11-178325-3-1855Jantje Tjeerds Dijkema25-10-184525-6-1880
Jantje Willems Dijk9-3-1812Japke Dijkstra23-4-1842
Jeppe Wybes Dijkstra25-2-180920-7-1858Job Wybes Dijkstra31-12-179114-1-1863
Johanna Jeppes Dijkstra1-12-185519-4-1857Johannes Jeppes Dijkstra24-1-183730-5-1842
Joukje Dijkstra~1863Keimpe van Dijk2-1-18125-1-1812
Keimpe Jantjes van Dijk24-1-1820Klaas van Dijk1-5-1884
Klaas Goffes van Dijk14-10-18589-7-1945Klaas Jantjes van Dijk23-4-1817<1900
Klaas Wierds van der Dijkstra6-3-1780<1814Luitjen Alberts Dijkstra2-5-177519-9-1819
Luitzen Dijkstra26-2-1841Lykle Gosses Dijkstra5-11-185623-7-1857
Maaike Alberts Dijkstra2-7-177714-4-1854Maaike Gerks Dijkstra8-5-184218-8-1934
Marijke Dijkstra19-12-189430-11-1976Minke Oostinga24-9-192728-8-1951
Minke Pieters Dijkstra30-10-179814-8-1869Minne Eeltjes Dijkstra15-8-18103-3-1848
Minze Broers van Dijk5-1-182715-11-1898N Dijkstra25-1-183625-1-1836
Oege DijkstraOene Reinders Dijkstra0-5-174917-1-1818
Petrus Eeltjes Dijkstra6-5-181311-12-1860Piet van Dijk13-11-191824-2-1992
Pieter van Dijk22-8-18905-11-1966Pieter Jantjes van Dijk26-11-1822
Pieter Jeppes Dijkstra12-12-183919-5-1841Pieter Reinders Dijkstra174027-12-1816
Pieter Wybrens van Dijk30-9-186825-10-1930Pietje Keimpes Dijkstra~181022-3-1848
Reiner Oenes van Hoogedijk8-2-177321-10-1813Rientje Luitzens Dijkstra28-8-181225-1-1876
Rientje Willems Dijkstra9-8-1835Rinse Pieters Dijkstra8-11-179310-4-1842
Rinske van Dijk21-9-187222-8-1956Romkje Hendriks van Dijk12-1-17838-5-1854
Saakje van Dijk23-3-185320-2-1931Sara Dijkstra28-3-1871
Sierk van Dijk21-6-187615-10-1954Sieuwke van Dijk16-7-191810-9-1989
Sije Klazes Dijkstra12-12-18109-11-1888Sije Minnes Dijkstra3-8-17641-9-1824
Sije Tietes Dijkstra27-12-18443-7-1911Sjoukje Sybes Dijkstra27-4-1815
Symon Koldijk9-7-18991-11-1972Sytske van Dijk4-8-1850
Sytske van Dijk17-8-1876Sytske Dijkstra23-6-1856
Taeke Hessels Dijkstra~1807Tietje Eeltjes Dijkstra29-3-179920-8-1836
Tjalling Jans DijkstraTjerk Pieters van Dijk176624-6-1815
Tjitske Dijkstra13-3-186626-7-1921Tjitske Dijkstra6-8-19376-11-1982
Tjitske Jeppes Dijkstra9-5-185231-5-1852Tjitske Jeppes Dijkstra12-7-185329-1-1859
Tjitze Sybrens van Dijk13-12-179616-2-1850Trijntje Dijkstra5-4-1851
Trijntje Jeppes Dijkstra22-12-18355-6-1842Trijntje Willems Dijkstra30-10-1832
Willem Dirks van Dijk31-10-1755Willem Luitzens Dijkstra18-7-180829-6-1850
Wybe van Dijk30-11-1863Wybe Jeppes Dijkstra16-9-183321-5-1842
Wybe Jeppes Dijkstra13-2-18463-1-1848Wybe Jeppes Dijkstra4-3-1848
Wybren Tjitzes van Dijk11-4-18357-10-1890Wytske Jantjes van Dijk2-4-181427-10-1888
Wytze van Dijk22-8-1890Yfke Jans Dijkstra~1796