Gezocht op: Dijkstra
NaamGeborenOverledenNaamGeborenOverleden
Aafke Dijkstra8-2-191229-9-1997Aaltje Oenes Dijkstra24-7-179531-5-1845
Albert Jans Dijkstra18-12-17259-5-1818Albert Luitzens Dijkstra24-6-18156-5-1821
Antje Eeltjes Dijkstra26-2-18157-5-1866Artje Dijkstra27-3-190311-5-1997
Baukje Dijkstra26-5-17868-3-1848Beitske Dijkstra11-6-189820-10-1979
Beitske Eeltjes Dijkstra11-1-18018-11-1855Bokke Rinzes Dijkstra2-1-17737-12-1846
Dieuwke Dijkstra16-3-1893Dieuwke Dijkstra25-1-19214-11-1996
Dirk Dijkstra~190517-3-1979Doeke Eeltjes Dijkstra23-10-180321-1-1885
Douwe Oenes Hoogdijkstra15-5-1791>1812Durk Dijkstra14-4-192920-1-1997
Eeltje Minnes Dijkstra3-1-176929-6-1817Fetje Oenes Dijkstra10-12-17825-3-1821
Froukje Dijkstra5-5-1865Froukje Lieuwes Dijkstra2-3-180710-7-1876
Froukjen Dijkstra15-2-19009-3-1975Gerben Dijkstra26-3-1862
Gosse Dijkstra25-8-188620-7-1961Gosse Hayes Dijkstra25-6-182213-10-1886
Grietje Hendriks Dijkstra174428-9-1828Grietje Klases Dijkstra12-3-1804
Grietje Martens Dijkstra21-5-1844Haye Gosses Dijkstra20-12-1852
Hilbrand Dijkstra24-5-19044-11-1958Houkje Gerbens Dijkstra19-1-1878
Ids Outgers Dijkstra174925-11-1833IJtje Dijkstra7-1-191328-12-1968
Jan Dijkstra~1806Jan Luitzens Dijkstra4-1-1818
Janke Klazes Dijkstra18-4-1796Jantje Dijkstra1-11-1868
Jantje Alberts Dijkstra27-4-178111-4-1840Japke Dijkstra23-4-1842
Jeppe Wybes Dijkstra25-2-180920-7-1858Job Wybes Dijkstra31-12-179114-1-1863
Johanna Jeppes Dijkstra1-12-185519-4-1857Johannes Jeppes Dijkstra24-1-183730-5-1842
Joukje Dijkstra~1863Klaas Wierds van der Dijkstra6-3-1780<1814
Luitjen Alberts Dijkstra2-5-177519-9-1819Luitzen Dijkstra26-2-1841
Lykle Gosses Dijkstra5-11-185623-7-1857Maaike Alberts Dijkstra2-7-177714-4-1854
Maaike Gerks Dijkstra8-5-184218-8-1934Marijke Dijkstra19-12-189430-11-1976
Minke Pieters Dijkstra30-10-179814-8-1869Minne Eeltjes Dijkstra15-8-18103-3-1848
N Dijkstra25-1-183625-1-1836Oege Dijkstra
Oene Reinders Dijkstra0-5-174917-1-1818Petrus Eeltjes Dijkstra6-5-181311-12-1860
Pieter Jeppes Dijkstra12-12-183919-5-1841Pieter Reinders Dijkstra174027-12-1816
Pietje Keimpes Dijkstra~181022-3-1848Rientje Luitzens Dijkstra28-8-181225-1-1876
Rientje Willems Dijkstra9-8-1835Rinse Pieters Dijkstra8-11-179310-4-1842
Sara Dijkstra28-3-1871Sije Klazes Dijkstra12-12-18109-11-1888
Sije Minnes Dijkstra3-8-17641-9-1824Sije Tietes Dijkstra27-12-18443-7-1911
Sjoukje Sybes Dijkstra27-4-1815Sytske Dijkstra23-6-1856
Taeke Hessels Dijkstra~1807Tietje Eeltjes Dijkstra29-3-179920-8-1836
Tjalling Jans DijkstraTjitske Dijkstra13-3-186626-7-1921
Tjitske Dijkstra6-8-19376-11-1982Tjitske Jeppes Dijkstra9-5-185231-5-1852
Tjitske Jeppes Dijkstra12-7-185329-1-1859Trijntje Dijkstra5-4-1851
Trijntje Jeppes Dijkstra22-12-18355-6-1842Trijntje Willems Dijkstra30-10-1832
Willem Luitzens Dijkstra18-7-180829-6-1850Wybe Jeppes Dijkstra16-9-183321-5-1842
Wybe Jeppes Dijkstra13-2-18463-1-1848Wybe Jeppes Dijkstra4-3-1848
Yfke Jans Dijkstra~1796