Gezocht op: Willems
NaamGeborenOverledenNaamGeborenOverleden
Aafke Willems1694<1704Aafke Willems1704
Aaltje Willems Brinkman7-11-1832Aaltje Willems Hofman1-5-182217-1-1859
Aaltje Willems Miedema6-3-17886-6-1833Aaltje Willems Swart14-1-1879
Aeltie Willemsdr<1638<1674Albert Willems~18-9-1692
Antie Willems~13-11-1712Antje Willems<1768
Antje Willems17-6-179420-7-1794Antje Willems Kooistra27-8-186620-2-1942
Antje Willems Kramer30-3-180816-2-1865Antje Willems Miedema28-12-179519-3-1867
Baukje Willems Kooistra26-4-18758-2-1877Berendje Willems Nieuwenhuis177124-11-1828
Corneliske Willems~25-12-1692Edse Willems~16865-5-1746
Fetje Willems<1705~1760Frans Willems Kramer28-8-1836
Frouk Willems~27-10-1709Gerben Willems~1672
Gerben Willems Kramer28-3-1843Grietje Willems Slauerhof22-11-1874
Haije Willems Nicolaij0-9-1912Harmen Willems0-6-1688
Harmen Willems25-12-1783Haye Willems~28-1-1700
Hendrik Willems Boorsma30-9-187715-10-1937Hiltje Willems Feenstra26-6-178020-10-1846
Ipe Willems21-5-1778Jacob Willems~19-7-1716
Jacob Willems Kooistra29-6-1863Jakob Willems Struiksma20-3-188322-6-1970
Jan Willems~17301773Jan Willems de Jong<1731<1806
Jan Willems Kramer12-3-1834Jantie Willems de Vries173527-9-1764
Jantje Willems Dijk9-3-1812Johannes Willems Swart17-10-1839
Joukje Willems Brinkman15-11-1815Klara Willems Kramer18-5-18671-8-1934
Lieuwe Willems Miedema0-7-17271764Lieuwe Willems Miedema2-10-178417-11-1844
Lijsbert Willems Jorritsma13-11-178026-11-1845Lisbeth Willems~1-3-1674
Lotje Willems Hiemstra1-9-185813-9-1931Luurtske Willems Kooistra29-1-1871
Meinert Willemszn<1593Nammen Willems de Vries1729>1787
Pieter Willems de Vries173310-6-1819Pietje Willems~1690
Pytter Willems~29-8-1697Pytter Willems1730<1733
Reinu Willems~1610Rientje Willems Dijkstra9-8-1835
Rinse Willems~1705<1773Rinske Willems Jorritsma16-9-17895-5-1857
Ritske Willems~14-1-1677Romke Willems1679<1680
Romke Willems~25-1-1680Saapke Willems Brouwers23-11-180017-5-1846
Sjoerdje Willems Kooistra24-9-1869<30-1-1953Sjouke Willems Kramer7-5-1841
Sybe Willems17-4-1722<1723Sybe Willems16-8-172320-12-1745
Sytske Willems Kooistra8-1-1840Taede Willems van Ek15-5-181221-5-1878
Thijs Willems<1609Thijs Willems2-9-1719
Thomas Willems Nicolay2-6-191015-5-1987Tietje Willems Brouwers9-11-1836
Tjerk Willems de Vries1726Tjitske Willems Brouwers11-1-181127-2-1852
Tjitske Willems Kooistra31-10-186122-7-1938Tjitske Willems Miedema30-3-1790
Trijntje Willems Dijkstra30-10-1832Trijntje Willems Jorritsma18-9-178413-12-1848
Vrouwkje Willems Terpstra27-4-18099-2-1900Willem Willems Kramer1-4-181015-4-1855
Willem Willems Kramer31-8-183810-5-1914Wybe Willems Hasenburg Hoekstra27-10-182417-6-1885
Wypck Willems~24-9-1682Wytske Willems Hiemstra12-6-1856
Ympkie Willems173210-4-1752Ype Willems~17181781