About this page

This is a personal web page of Lukas Baxa with a nickname Baxic.

As you have probably noticed, it is bilingual, English and Czech. However, one half isn't just a translation of the other and their contents differ. The first reason is that different parts are targeted to different audience and the second one is that I'm not a native English speaker to be able to express everything in both languages.

The English half contains currently two parts. Publicly visible Linux part and part Photos, which is accessible only to logged in users with sufficient permissions.

The Czech half contains two parts as well. Part Fotky corresponds to Photos with the same access privileges, the part Recepty is publicly accessible.

 

 

O této stránce

Toto je osobní webová stránka Lukáše Baxy s přezdívkou Baxič.

Jak jste si pravděpodobně všimli, je dvojjazyčná, anglická a česká. Jedna polovina však není překladem té druhé a jejich obsah se liší. Prvním důvodem je, že různé části jsou určené různým čtenářům, druhým je to, že nejsem rodilým anglickým mluvčím, abych byl schopen vyjádřit vše v obou jazycích.

Anglická polovina obsahuje aktuálně dvě části. Veřejně přístupnou část Linux a část Photos, která je dostupná pouze pro přihlášené uživatele s dostatečnými právy.

Česká polovina obsahuje také dvě části. Část Fotky odpovídá části Photos se stejnými přístupovými právy, část Recepty je veřejně přístupná.