About this page

This is a personal web page of Lukas Baxa with a nickname Baxic.

As you have probably noticed, it is bilingual, English and Czech. However, one half isn't just a translation of the other and their contents differ. The first reason is that different parts are targeted to different audience and the second one is that I'm not a native English speaker to be able to express everything in both languages.

The English half contains currently only one non-empty part, Linux, and one part that isn't implemented yet at the time of this writing, Photos. The corresponding part of the Czech half Fotky still awaits its completion as well, however, the part Recepty is already active and is slowly filling up.

 

 

O této stránce

Toto je osobní webová stránka Lukáše Baxy s přezdívkou Baxič.

Jak jste si pravděpodobně všimli, je dvojjazyčná, anglická a česká. Jedna polovina však není překladem té druhé a jejich obsah se liší. Prvním důvodem je, že různé části jsou určené různým čtenářům, druhým je to, že nejsem rodilým anglickým mluvčím, abych byl schopen vyjádřit vše v obou jazycích.

Anglická polovina obsahuje jen jednu neprázdnou část, kterou je Linux, a jednu prozatím prázdnou část, která ještě není implementována, Photos. Odpovídající část z české poloviny Fotky také stále čeká na své dokončení, avšak část Recepty je již aktivní a pomalu se zaplňuje.