website Natuurpunt Denderstreek

Welkom op de vernieuwde website van Vogelwerkgroep Cinerea!

Grote gele kwikstaart
De Grote gele kwikstaart is een typische vogel voor de
snelstromende beekjes in de streek. (© Wouter Faveyts)

De vogelwerkgroep (VWG) ontleent haar naam aan twee typische vogels uit de streek, de Blauwe Reiger (Ardea cinerea) en de Grote Gele Kwikstaart (Motacilla cinerea). Onze streek herbergt van oudsher enkele belangrijke populaties van deze soorten op landelijk niveau, dus de naam was gauw gekozen.

De doelstellingen van de VWG zijn tegelijk realistisch én ambitieus. Realistisch betekent dat het niet de bedoeling is om een drukke en formele structuur op te zetten. Veel mensen zijn reeds actief binnen diverse Natuurpunt-afdelingen, als conservator van een reservaat enz. De tijd die mensen kunnen besteden aan een vogelwerkgroep is beperkt, en daarom is het niet de bedoeling om de werking van de werkgroep overdreven druk te gaan maken. We willen in de eerste plaats een forum bieden voor iedereen in de Denderregio die graag naar vogels kijkt: gedreven of occassioneel, expert of beginner. Er wordt gestreefd naar goede contacten tussen de lokale vogelkijkers. Bovendien willen we trachten zo veel mogelijk mensen aan het vogels kijken te zetten: niet alleen in het kader van telprojecten die we uitvoeren, maar ook gewoon voor het plezier. Er wordt naar gestreefd om het aangename te combineren met het nuttige!

VWG Cinerea is één van de verschillende soortenwerkgroepen actief in de Denderstreek. Informatie over natuur in de Denderstreek wordt vier keer per jaar gepubliceerd in het tijdschrift Dendriet, een gezamenlijke uitgave van de Natuurpunt-afdelingen uit de Denderstreek.

De Denderstreek heeft haar eigen regionale pagina op de waarnemingen.be-website. Voer je eigen waarnemingen in of bekijk de recentste waarnemingen van anderen. Klik op de link in de kolom hiernaast.

Nieuws en activiteiten:

De activiteiten voor 2017 staan online!

 

De eerstvolgende activiteiten, iedereen welkom!

Onze activiteiten:

Bekijk de activiteitenpagina voor meer informatie en een volledig overzicht.

naar boven