COMPMaster & F3Site 2011

F3Site - pomoc

1. Funkcje i zmienne jądra

Podstawowe funkcje i zmienne F3Site w pliku kernel.php.

2. Jak pisać rozszerzenia?

Poradnik z przykładami dla twórców rozszerzeń do F3Site 3.0 (2009).

3. Klasa Content do obsługi skórek

Metody, własności i przykłady ich wykorzystania.

4. Losowe elementy

Wyświetlanie losowych elementów, bannerów...

5. Skórki, szablony, arkusze CSS

Jak stworzyć skórkę? Struktura katalogów, przeznaczenie szablonów, składnia...

6. Struktura katalogów

Przeznaczenie katalogów i wspólnych bibliotek w F3Site 3 (2009)
System CMS - F3Site 2011
Gry i skrypty
Artykuły
Statystyki