Waterput: Giftig Borax in Baarmoederhalskanker Vaccin
 

Giftig Borax in Baarmoederhalskankervaccin Gardasil


    November 2008


INTRODUCTIE
Het wordt nu wel erg waarschijnlijk dat minister Klink er voor gaat zorgen dat alle 12-jarige meisjes vanaf September 2009 worden ingeënt met een vaccin dat of Cervarix of Gardasil gaat heten. In de V.S. en allerlei andere landen in Europa wordt Gardasil gebruikt. Lees Gevaar Baarmoederhalskankervaccinatie voor meer achtergrondinformatie.

Dit onderstaande artikel gaat over GARDASIL en NIET over CERVARIX. Na het schrijven van dit artikel ontdekte ik dat Nederland gekozen heeft voor Cervarix en dus niet voor Gardasil (zie Minister koopt Cervarix). Veel landen gebruiken wel Gardasil en voor hetzelfde geld had Nederland er ook voor gekozen. In die zin kan het toch zinvol zijn het onderstaande artikel verder te lezen. Je kunt het dan lezen als een waarschuwing. Ook over Cervarix valt veel aan te merken, maar daar gaat dit artikel dus niet over. Wel gelden allerlei principes rondom HPV die hier beschreven worden natuurlijk ook rondom Cervarix.

Inmiddels heb ik ook een stuk geschreven waarin Cervarix, de Nederlandse en Britse keus, wordt besproken: zie daarvoor Enkele Cervarix Gedachten

Er blijken nogal veel dubieuze zaken gaande te zijn rondom dit vaccin. Op deze pagina wordt dieper ingegaan op deze gevaren waarbij er o.a. gewezen wordt op de aanwezigheid van borax in het middel.

BORAX IN VACCIN
Het is ronduit schokkend om te merken dat er zo weinig publiekelijk bekend gemaakt wordt over de gevaren van het vaccin tegen baarmoederhalskanker. Goed, we hebben dan de uitzending van Zembla gehad in oktober 2008, waarin geconstateerd werd dat de samenstelling van de gezondheidsraad niet helemaal zuiver op de graat was. Het was deze gezondheidsraad die minster Klink adviseerde het vaccin landelijk in te gaan voeren.

Maar Zembla ging in het geheel niet inhoudelijk in op het vaccin zelf. Gelukkig hebben we momenteel internet anders was het helemaal aan ons voorbijgaan en hadden we gewoon in goed vertrouwen in de overheid onze kinderen laten inenten tegen baarmoederhalskanker. Nu hebben we de keus ons goed te informeren en zelf een beslissing te nemen.

Wat blijkt bijvoorbeeld? In Gardasil bevindt zich natriumboraat, ook wel bekend als borax. Als je op deze wikipedia-pagina kijkt dan zie je daar staan:

Giftigheid

Borax en boorzuur zijn giftig voor het zenuwstelsel, de nieren en de lever van de mens. Zij kunnen worden opgenomen via beschadigde huid. Ook bij gewoon huidcontact kunnen overgevoeligheidsreacties optreden.

Mogelijk is borax en boorzuur reprotoxisch en zou het de vruchtbaarheid en het ongeboren kind kunnen schaden. Dit blijkt uit aanbevelingen die het Europese parlement heeft gekregen van een technische commissie die aanbevelingen geeft over classificeren en etiketteren van chemicaliën.

Borax zal medio 2009 het label Toxisch (en daarmee het symbool Doodshoofd) meekrijgen met de R-zinnen R60 (Kan de vruchtbaarheid schaden) en R61 (Kan het ongeboren kind schaden) en wordt daarmee officieel reprotoxisch.
borax

Als je dat zo leest dan denk ik in ieder geval: dat lijkt me niet fijn om in je lichaam te krijgen. Nu blijkt dat borax gewoon in dat vaccin tegen baarmoederhalskanker zit!

Maar zou dat spul nou echt in dat vaccin zitten, of is dat een manipulatieve leugen van bijvoorbeeld de Nederlandse Vereniging Kritisch Prikken? Laten we eens op zoek gaan naar bronnen.

Neem nu het volgende Engelstalige artikel: Roach Killer in Gardasil HPV Vaccine waarin pakkende stukken tekst te lezen zijn:

Sodium Borate, AKA Roach Killer: From the National Library of Medicine, "Sodium borate is no longer used in medical preparations", until now. The U.S. National Library of Medicine and the National Institutes of Health declares Sodium Borate to be a dangerous poison. Two of the medical uses of the past were for disinfecting wounds, until people started dying from repeated cleaning), and cleaning nursery's, (until too many babies started dying) Side effects of Roach killer, I mean Sodium borate are vomiting, diarrhea, skin rash, blisters, collapse, coma, convulsions, drowsiness, fever, lack of desire to do anything, low blood pressure, decreased urine output, sloughing of the skin, twitching of facial muscles, arms, hands, legs, and feet.
Roach Killer in Gardasil HPV Vaccine

Ik werd toch wel overtuigd toen ik op een Australische Medische site een bijsluiteraantrof over Gardasil met daarin de ondubbelzinnige tekst:

Product description - what it looks like

GARDASIL is a cloudy white liquid in a glass syringe or vial.

Ingredients: The active ingredients of GARDASIL are highly purified inactive proteins from HPV Types 6, 11, 16 and 18.

Inactive ingredients:

  • Aluminium (as amorphous aluminium hydroxyphosphate sulfate adjuvant)
  • Sodium chloride
  • L-histidine
  • Polysorbate 80
  • Borax
  • Water for injection
    Australische Medische site CSL

Dit alleen lijkt me al voldoende reden om dit vaccin niet in je dochters te laten spuiten. Er zijn echter nog veel meer redenen. Wist u bijvoorbeeld dat als je dochter al een HPV-virus heeft dat er door toediening van dit vaccin je kans om baarmoederhalskanker te ontwikkelen STIJGT met 44,6%?

Als je daarbij aantekent dat er géén HPV-virustest wordt afgenomen vóór vaccinatie, en daarbij weet dat er ook HPV wordt aangetroffen bij kinderen van 5 en 10 jaar dan lijkt me dat geen gerust gevoel geven. Daarbij is er zelfs sprake van een 'inhaalslag' van meisjes tussen 13 en 16 jaar. Het HPV-virus wordt vaak sexueel overgedragen waardoor de kans dat dit virus (wat overigens in de meeste gevallen door het lichaam zelf onschadelijk wordt gemaakt) aanwezig is vele malen groter is.

Kijk voor ondersteuning van deze feiten naar de volgende artikelen:

Verder adviseer ik nog dit pakkende filmpje over de gevaren van het vaccin (flv-formaat, afspelen met flv-player). Het originele youtube filmpje is verwijderd.

NASCHRIFT:Na het nodige researchwerk omtrent Gardasil gedaan te hebben omdat het in vele landen erg populair is, blijkt dat Nederland gekozen heeft voor Cervarix van GlaxoSmithKline.

Voor commentaar en aanvullingen mail naar Waterputmail


Naar boven