Waterput: Pandemrix Vaccin Tegen Mexicaanse Griep
 
 

Pandemrix Vaccin tegen Mexicaanse Griep

Inclusief kwikverbinding, squaleen, antibioticum en formaldehyde


    9 december 2009: Meer bijwerken na tweede prik


INTRODUCTIE
Deze site heeft sinds oktober 2009 vele duizenden mensen (vooral via google) getrokken. Het bevat een kritische samenvatting van de ontwikkelingen rondom Pandemrix, ťťn van de twee vaccins die door minister Klink zijn besteld. Op 9 november 2009 heeft deze minister samen met de gezondheidsraad besloten ook kinderen in de leeftijd van een half tot vier jaar te laten vaccineren. In een vers artikel ga ik daar uitgebreid op in, zie daarvoor: Massapsychose rondom Mexicaanse Griep: hoe krijg je een volk gek?.  

 

Hieronder volgt de oorspronkelijke pagina met chronologische berichtgeving en achtergronden:

Terwijl in Nederland steeds meer mensen beginnen te glimlachen bij de mexicaanse griep en de manier waarop de overheid ermee omgaat en verder de schouders lijken op te halen, is in de Verenigde Staten de noodtoestand uitgeroepen.

Ook al is de sfeer in Nederland relatief mild kan het toch handig zijn om eens een blik te werpen op een van de mogelijke vaccins die uitgedeeld zou kunnen gaan worden aan ons, namelijk Pandemrix van Glaxo Smith Kline (ons bekend van Cervarix, de mensen van deze farmaceutische club hebben misschien veel Asterix en Obelix gelezen vroeger). Dit vaccin is op 25 september 2009 goedgekeurd door de Europese Unie (zie European Medicines Agency) en je kunt er in het Nederlands het een en ander (in pdf) over lezen op Pandemrix - pandemisch influenzavaccin

Op deze pagina wil ik niet alleen stilstaan bij dit 'pandemische griepvaccin' en de informatie uit dit document van de E.U. , maar verder ook regelmatig nieuwe ontwikkelen toevoegen zodat er een actueel document ontstaat over dit farmaceutische salsa-vaccin van GlaxoSmithKline.

PANDEMRIX - EEN PANDEMISCH INFLUENZAVACCIN
Zo kunnen we lezen over wat Pandemrix is:

Pandemrix is een vaccin dat wordt toegediend via injectie. Het bevat delen van influenzavirussen (griepvirussen) die zijn geÔnactiveerd (gedood). Pandemrix bevat een griepstam van het virustype A/California/7/2009 (H1N1) (X-179A).
Zoals verder te lezen valt heeft de Europese Commissie in mei 2008 reeds een vergunning verleend aan Glaxo Smith Klinix om het H1N1-vaccin in de handel te brengen. Toen was het vaccin gemaakt met een griepvirus uit ViŽtnam (A/Vietnam/1194/2004), dit is na de pandemie van afgelopen jaar vervangen door de Californische variant van juli 2009.

WAT ZIT ER ALLEMAAL IN?
Bij de reguliere griepprik had ik ontdekt dat er het giftige formaldehyde in zit (zie Wikipedia, kopje toxiciteit), tezamen met een antibioticum. Ik was dan ook op het ergste voorbereid, en inderdaad ook in dit pandemisch griepvaccin vinden we formaldehyde terug. Ook moet er ter bestrijding van een virus schijnbaar ook ditmaal een anti-bacterieel product in, namelijk het antibioticum 'gentamicinesulfaat' en de detergens (oplosmiddel) natriumdeoxycholaat.

Als je kijkt op de site van medicijnwijzer dan staat daar waarschijnlijk nog de oude Pandemrix met de ViŽtnam-variant (zie Pandemrix) en daar staat dat ook de kwikverbinding thimerosal in het product zit. Dit zie ik niet terug in het document van de Europese Medische Autoriteit: ůf ze hebben besloten het eruit te halen, of ze noemen het niet eens. Je kunt tegenwoordig van alles verwachten.

Na nader onderzoek blijkt dat de kwikverbinding thimerosal wel degelijk ook in het nieuwe vaccin zit. Kijk daarvoor in het andere Europese document: Pandemrix, bijdrage productkenmerken. Verder valt daar ook te zien dat een van de paradepaardjes van GlaxoSmithKline ook aanwezig is, namelijk de (olie-in-water) AS03-adjuvant welke bestaat uit o.a. het dubieuze squaleen (10,69 milligram). Deze adjuvant is zo gemaakt dat het een extra felle immuunreactie activeert door het lichaam. Waarom zou het lichaam zo snel reageren? Misschien omdat het zo'n olie-in-water product als erg giftig beschouwd?

GOEDKEURINGSPROCEDURE
Als we verder lezen kunnen we zien dat Pandemrix is goedgekeurd onder 'bijzondere omstandigheden':

Pandemrix is goedgekeurd onder Ďuitzonderlijke omstandighedení. Dit betekent dat het niet mogelijk was volledige informatie over het pandemievaccin te krijgen. Het Europees Geneesmiddelenbureau zal jaarlijks eventuele nieuw beschikbare informatie beoordelen en deze samenvatting zo nodig laten bijwerken.

Met andere woorden het is niet helemaal bekend wat er allemaal precies inzit. Dan zal de kwikverbinding er vast nog wel inzitten en wellicht ook andere zaken. Is het niet vreemd dat volledige informatie niet te verkrijgen was: het moet toch niet zo moeilijk zijn om volledige openheid te geven over alles wat er bekend is van het vaccin? Maar gelukkig wordt vertrouwen gesteld in de maker van het vaccin, Glaxo Smith Kline, want we kunnen verder lezen:

Welke informatie wordt nog verwacht voor Pandemrix?
De fabrikant van Pandemrix zal informatie over de veiligheid en de werkzaamheid van het vaccin verzamelen en deze ter beoordeling aan het CHMP overleggen.

Welke maatregelen worden er genomen om een veilig gebruik van Pandemrix te waarborgen?
De fabrikant van Pandemrix zal informatie over de veiligheid van het vaccin verzamelen terwijl het wordt gebruikt. Hieronder valt informatie over de bijwerkingen en de veiligheid voor ouderen, zwangere vrouwen, patiŽnten met ernstige aandoeningen en personen die immuunsysteemproblemen hebben.

Overige informatie over Pandemrix:
De Europese Commissie heeft op 20 mei 2008 een in de hele Europese Unie geldige vergunning voor het in de handel brengen van het H5N1-modelvaccin voor Pandemrix verleend aan GlaxoSmithKline Biologicals s.a. Het positieve advies voor het H1N1-vaccin werd uitgebracht op 24 september 2009.

Ook blijkt dat er nauwelijks getest is met het nieuwe product. In de bovengenoemde bijlage kunnen we lezen op pp 2-3:

Dit pandemisch griepvaccin heeft een goedkeuring gekregen op basis van gegevens die zijn verkregen met een vaccin dat H5N1-antigeen bevat, aangevuld met gegevens die zijn verkregen met een vaccin dat H1N1-antigeen bevat. De rubriek met klinische gegevens zal worden aangepast zodra er aanvullende gegevens beschikbaar zijn.

Er is momenteel slechts beperkte klinische ervaring met een nog niet geregistreerde formulering van Pandemrix (H1N1), die een hogere hoeveelheid antigeen bevat (zie rubriek 5.1), bij gezonde volwassenen in de leeftijd van 18-60 jaar en er is geen klinische ervaring bij ouderen, kinderen en adolescenten. Bij het besluit om Pandemrix (H1N1) bij ieder van de leeftijdscategorieŽn te gebruiken dienen de omvang van de beschikbare klinische data met een versie van het vaccin dat H5N1-antigeen bevat en de ziektekenmerken van de huidige influenzapandemie in overweging genomen te worden.

RISICO's
Als klap op de vuurpijl nog wat over de risico's. Mensen die zeer allergisch reageren op de bestanddelen in het vaccin wordt geadviseerd om het middel tijdens een pandemie toch te nemen indien er mogelijkheid is tot reanimatie! (het moet niet veel gekker worden, haha, het trieste is dat het in een officieel Europees document staat).

Pandemrix mag niet worden toegediend aan patiŽnten die eerder een anafylactische reactie (ernstige allergische reactie) hebben gehad op een van de bestanddelen van het vaccin of op een van de bestanddelen waarvan heel kleine sporen in het vaccin aanwezig zijn, zoals ei- of kippenproteÔne, ovalbumine (een proteÔne in eiwit), formaldehyde, gentamicinesulfaat (een antibioticum) en natriumdeoxycholaat. Tijdens een pandemie kan het echter raadzaam zijn om het vaccin wel aan deze patiŽnten toe te dienen, mits er faciliteiten beschikbaar zijn voor reanimatie.

Zodra er sprake is van een pandemie wordt het startschot gegeven voor enorme vaccinproductie (zie WHO overweegt serieus afkondiging grieppandemie). In een interview in der Spiegel spreekt Tom Jefferson over het gegeven dat de wereld gezondheids organisatie recentelijk (in mei 2009) de criteria voor een pandemie heeft aangepast. Vroeger zou er pas sprake zijn van een pandemie als er ook voldaan werd aan de criteria 'hoge morbiditeit en mortaliteit', met andere woorden als er ook daadwerkelijk veel mensen ziek worden en eraan sterven. Deze criteria zijn geschrapt waardoor het veel makkelijker is geworden om een pandemie uit te roepen met alle winstgevende mogelijkheden die daar bij komen (zie hiervoor ook een interview met Tom Jefferson op de Zweedse TV, interview zelf in het Engels)

PREPANDRIX NIET VOOR DE VS BESTEMD
Als je een blik werpt op de engelstalige wikipediapagina over Pandemrix, dat door de jongens van Glaxo Smith Kline ook wel prepandrix wordt genoemd staat dat het persbericht over dit zogenaamde pre-pandemisch vaccin (dat overigens hooguit een half jaar zou werken volgens deze pagina en pas na een pandemie-verklaring mag worden verstrekt) niet bestemd was voor de Amerikaanse media.

Wat zou daar achter kunnen zitten? Wellicht heeft het te maken met het verbod op het gebruik van squalene in vaccins door het pentagon dat in 2004 zou zijn ingesteld door een federale rechter nadat bleek dat het een grote rol gespeeld zou hebben bij het ontstaan van het zogenaamde 'golfoorlogsyndroom' a.g.v het gebruik van een vaccin tegen anthrax. Misschien wil Glaxo Smith Kline geen risico's lopen?
(zie voor meer info Griepvaccin bevat 1 miljoen keer meer squalene dan veroorzaker Golfoorlog Syndroom).

Het blijkt overigens fascinerend om te zien hoe ze er in de VS mee omgaan. In een artikel van eind september 2009 'US Doubles Early Supply of Swine Flu Vaccine' staat dat er ook een neusspray-vaccinvariant zal komen. Ze kopen ze in bij vijf bedrijven waaronder ook Glaxo Smith Kline. Ze hopen tegen het einde van het jaar zo'n 250 miljoen vaccins klaar te hebben. Gelukkig begint de macht van de farmacie in Nederland steeds verder af te brokkelen waardoor we in Nederland hopelijk niet zo snel zo gek gemaakt zullen worden.

EEN OF TWEE SHOTS? FARMACEUTEN BEGINNEN DE CONCURRENTIESTRIJD (8 oktober 2009)
In de productbeschrijving van ons aller Pandemrix staat geschreven dat er 21 dagen tussen de beide vaccinshots dienen te zitten voor het beste resultaat. Dit blijkt ook te gelden voor Focetria van Novartis (zie Press Release European Medicine Agency). Nu blijkt dat concurrenten stunten met vaccins die maar een keer dienen te worden aangeboden en soms zelfs zonder adjuvant.

Zowel Focetria als Pandemrix maken gebruik van adjuvants om een sterkere immuunsysteemreactie op te wekken waardoor er minder vaccinvloeistof (antigenen) nodig is zodat het ook sneller kan worden geleverd. Nu blijkt niet alleen Sanofi Pasteur (met hun Panenza (zonder adjuvant) en Humenza (met adjuvant, AF03)), maar ook zelfs Novartis met hun Focetria de markt te veroveren met het nieuws dat toch nu ook voor hen geldt dat ťťn injectie voldoende is. Deze laatste sprong van Novartis is dus in tegenstelling tot datgene wat het Europese Medische Agentschap zelf heeft geadviseerd in een persbericht van 25 september 2009.

Dit laatste is ook praktisch nogal lastig omdat de huisartsen inmiddels al brieven de deur uit gedaan zouden hebben waarin nog de twee-prikvariant staat (zie ook Sanofi: Een shot tegen Mexicaanse Griep voldoende) welke dus eigenlijk niet meer zou gelden voor de Focetria van Novartis (welke het meeste is ingekocht door het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, namelijk zo'n 25 miljoen tegen zo'n 9 miljoen keer Pandemrix, zie 'Hoeveel is er besteld?')

Op 2 oktober heeft de dit agentschap ook een derde griepvaccin op de Europese Markt toegelaten, waarschijnlijk onder dezelfde 'uitzonderlijke omstandigheden' als Pandemrix en Focetria. Het betreft Celvapan van het bedrijf Baxter. In Celvapan zitten volgens het persbericht geen adjuvants. Ook bij Celvapan wordt een dubbele dosis geadviseerd. In de (engelstalige) productomschrijving van Celvapan valt te lezen dat er geen enkele klinische ervaring is met Celvapan in volwassen, ouderen, jongeren of kinderen (sectie 4.2). Er wordt maar vanuit gegaan dat het ongeveer hetzelfde werkt als het middel dat gebruik maakte van de ViŽtnamese influenzavariant.

Baxter heeft afgelopen zomer een foutje gemaakt door per ongeluk een vaccin naar TjechiŽ te sturen waar nog een levend vogelgriepvirus in zat. Dit werd gelukkig nog net op tijd ontdekt door laboranten in TjechiŽ zelf (zie Griepvaccin Ternauwernood Gestopt). Als een bedrijf in staat is zo'n fout te maken is dat voor mij voldoende reden om de komende jaren Baxter even op een zijspoor te zetten qua vaccinproductie. Gelukkig heeft Nederland niets met Baxter te maken, althans voorlopig heeft onze Klink zijn zinnen gezet op Pandemrix en Focetria.

DUITSE SOLDATEN KRIJGEN GRIEPPRIK ZONDER KWIK EN SQUALEEN (16 oktober 2009)
In een artikel dat ik via de site Griepvaccin.com las wordt geschreven dat Duitse soldaten in tegenstelling tot de Nederlandse soldaten een griepprik krijgen waarin gťťn kwik of squaleen zit. Dus zonder thiomersal en ook zonder AS03 (of MF-59). Lees er meer over op German Soldiers get Additive Free Swin Flu Shots

Volgens het artikel hebben zij het vaccin van Baxter gekregen. Waarschijnlijk is dat het experimentele vaccin met de naam Celvapan. In een Duits artikel over dit onderwerp (Soldaten bekommen angeblich besondere Schweinegrippe-Impfung) kunnen we lezen dat het inderdaad over Celvapan gaat. De volledige vaccinatie-commissie zou met verwondering kennis hebben genomen van deze actie van Defensie om 250.000 soldaten in te enten met een ander vaccin dan de rest van de Duitse bevolking. De gezondheidsministers van de verschillende Duitse 'Bundeslšnder' hadden wel al een kwik- en squaleenvrije variant voor zwangere vrouwen gereserveerd.

Er wordt verwezen naar artsen die verwezen hadden naar onvoorspelbare neveneffecten bij middelen als Pandemrix en Focetria.

PER 26 OKTOBER GAAT OOK GROOT-BRITTANIň AAN DE PANDEMRIX (19 oktober 2009)
In Groot-BrittaniŽ zijn er per 19 oktober 2009 inmiddels 106 mensen overleden aan de mexicaanse griep. Per 26 oktober wordt begonnen aan het inenten van de Britse burgers. Er wordt aangeraden om eerst met zwangere vrouwen te beginnen. De Nederlandse Gezondheidsraad raadt vooralsnog NIET aan alle zwangere vrouwen in te enten, alleen die behoren tot een risicogroep (zie Belangrijke wijzigingen Q&A conform advies Gezondheidsraad 22 augustus 2009.

De Wereld Gezondheids Organisatie is per 18 oktober ook overstag: zij vinden nu ook dat zwangere vrouwen Pandemrix ingeŽnt mogen krijgen. Dit is ronduit bizar aangezien in de officiŽle documenten staat dat er geen gegevens zijn over pandemrix voor zwangere vrouwen.
(zie voor meer info: Swine Flu Vaccination Pandemrix Confirmed Start October 26th).

Als je wat meer leest zie je bijvoorbeeld in het EMEA-rapport staan:

Welke maatregelen worden er genomen om een veilig gebruik van Pandemrix te waarborgen? De fabrikant van Pandemrix zal informatie over de veiligheid van het vaccin verzamelen terwijl het wordt gebruikt. Hieronder valt informatie over de bijwerkingen en de veiligheid voor ouderen, zwangere vrouwen, patiŽnten met ernstige aandoeningen en personen die immuunsysteemproblemen hebben.
EMEA

In een ander rapport staat het duidelijker: heel pandemrix is NIET getest op zwangere vrouwen, alleen varianten ZONDER de squaleen adjuvans zijn wat getest in voorgaande jaren. Dit is in feite dus een experiment: eens kijken hoe zwangere vrouwen en baby's reageren op dit middel, en vooral op squaleen.


Zie ook een uitzending van Netwerk van 28 oktober 2009 waarin ook duidelijk wordt gesteld dat er niets bekend is over het effect van het vaccin op zwangere vrouwen.

IN BELGIň BEHOREN OOK ONDERWIJZERS TOT RISICOGROEP (23 oktober 2009)
In BelgiŽ zijn de inentingen tegen de pandemische A/H1N1 (Mexicaanse griep) begonnen in de gezondheidszorg. Op een vlaamse site viel het me op dat er enkele verschillen zijn met betrekking tot de groepen die worden beoordeeld als behorende tot de risicogroep. In Nederland behoren sinds 2008 bijvoorbeeld alle mensen ouder dan 60 jaar tot deze groep terwijl dat in BelgiŽ de mensen boven de 65 zijn, zoals dat in Nederland tot vorig jaar gebruikelijk was.

Wat verder opvalt is dat ze ook het onderwijzend personeel op de basisschool en de middelbare school willen inenten met pandemrix, alsmede ouders van baby's jonger dan zes maanden. Zo gek maken ze het zelfs in Nederland niet.

- De ouders van en personen met gezag en voogdij over kinderen jonger dan 6 maanden. Voor kinderen jonger dan 6 maanden zelf wordt vaccinatie op dit ogenblik niet aanbevolen. - Het onderwijzend en omkaderend personeel van kinderdagverblijven, kleuterscholen, lager en secundair onderwijs.

PROBLEMEN RONDOM HOUDBAARHEID VAN DE GEMIXTE VARIANT (23 oktober 2009)
Een nadelig effect van Pandemrix is, is dat het bij de huisarts zelf gemengd moet worden: een deel met de antigenen en een deel met het adjuvans (inclusief dus het dubieuze squaleen). In welk deel de kwikverbinding zit is me niet duidelijk. Er dienen dan 10 vaccins bereid te worden die dan 24 uur lang gebruikt kunnen worden. Mocht je dus als huisarts niet tien mensen kunnen inenten binnen een dag dan moet het vaccin worden weggegooid. In BelgiŽ wordt er dan ook het nodige geklaagd door huisartsen (zie Artsen klagen over verspilling vaccin Mexicaanse griep).

Daar komt bovendien bij dat in de bijsluiter staat dat de vaccins niet weggegooid mogen worden bij het normale huisafval, en ook niet mogen worden weggespoeld door de afvoer. De apotheker zou horen aan te geven waar je ze dan wel kwijt moet. Misschien bij het giftig afval?

Dit probleem treedt niet op bij het concurrerende Focetria. Daar is het resultaat al gemengd met het adjuvans. Wel wordt hier ook gewerkt in 10 doses per verpakking. Het verschil is dat je ze niet binnen 1 dag hoeft te gebruiken: je kunt ze zelfs 28 dagen gebruiken zolang je het vaccin maar bewaart tussen 2 en 8 graden (zie handleiding).

ZWEEDS VERBOD OP KWIK
(25 oktober 2009) Naar aanleiding van allerlei geruchten rondom ziekenhuisopnames en zelfs sterfgevallen t.g.v. de griepvaccinaties in Zweden (zie 90-jarige overlijdt na Vaccinatie (vierde dode na vaccinatie) en (engelse commentaar) ben ik eens gaan zoeken op iets wat ik eigenlijk nogal merkwaardig vond, namelijk dat ik had gelezen dat Zweden een verbod had ingesteld op het gebruik van kwik terwijl ze wel hun volk inspuiten met een kwikverbinding. Dat zou toch opmerkelijk zijn, niet?

Het blijkt dat inderdaad per 1 juni 2009 er een algemeen kwikverbod is afgekondigd in Zweden: zo mogen tandartsen bijvoorbeeld geen amalgaam meer gebruiken (zie Government bans all use of mercury in Sweden). Schijnbaar wordt er dan toch een uitzondering gemaakt voor Pandemrix, terwijl dat toch ook thimerosal bevat dat voor een groot deel uit het element kwik bestaat.

DUITSE ARTS SCHRIJFT KRITISCHE BRIEF NAAR PAUL EHRLIG INSTITUUT
Een Duitse arts, de heer JŁrgen Seefeldt heeft een kritische brief geschreven naar de Duitse variant van het RIVM, het Paul Ehrling Instituut. In deze brief schrijft hij over de gevaren van squaleen en kwik en het risico om dit vrijwel ongetest vaccin aan het volk te geven.

OOK STERKE IMMUUNRESPONS BIJ OUDEREN VOLGENS ONDERZOEK GSK
(29 oktober 2009) Op 28 oktober werden de eerste resultaten gepresenteerd waaruit bleek dat Pandemrix ook een sterke immuunreactie opriep bij de groep ouderen die waarschijnlijk nog niet helemaal getest was. De test vindt plaats in BelgiŽ met een groep van 240 volwassenen tussen de 18 en 85.

GSK also announced new results from a clinical trial assessing the use of Pandemrix in adults aged 18 to 85 years of age. The trial, which is ongoing, shows that after the first dose of adjuvanted vaccine, a strong immune response was demonstrated, inclusive of the over 60 age group. The immune response elicited by Pandemrix in all age groups exceeded the immunogenicity criteria as defined by international licensing authorities for a pandemic influenza vaccine. The adjuvanted vaccine in this trial contains the dose of H1N1 antigen (3.75 Ķg) which is the EMEA approved final formulation.
Pandemic 2009 Influenza Update: Pandemrixô data in an elderly population

ZWITSERS RADEN PANDEMRIX AF VOOR JONGEREN EN ZWANGERE VROUWEN
(31 oktober 2009) Op een Zwitsere pagina Swissmedic erteilt Zulassung fŁr Pandemie-Impfstoffe wordt de toestemming gegeven voor het gebruik van Pandemrix onder de Zwitserse bevolking. Het wordt echter afgeraden om dit vaccin toe te dienen aan jongeren onder de 18 en zwangere vrouwen. Ook al is het vaccin ook nog niet getest op mensen boven de 60 die wel ingeŽnt worden volgens de BAG (Bundesamt fŁr Gesundheit).

Dit bericht is opmerkelijk aangezien er in Nederland juist stemmen opgaan om kinderen in te enten. Verder wordt er in Nederland juist een stimulerend beleid gevoerd ten opzichte van het inenten van zwangere vrouwen. In Zwitserland zijn ze dus duidelijk een stuk voorzichtiger.

Pandemrix

Swissmedic vorliegende Daten zeigen, dass eine einmalige Verabreichung des Grippe-Antigens A(H1N1) mit dem Adjuvans AS03 zu einem ausreichenden Impfschutz fŁhrt.

Es liegen fŁr Pandemrix vor allem Daten fŁr Erwachsene vor, jedoch noch keine Daten fŁr Schwangere und nur wenige fŁr Kinder. Swissmedic hat deshalb die Anwendung von Pandemrix fŁr Schwangere, Kinder unter 18 Jahren und Erwachsene Łber 60 Jahre noch nicht zugelassen. Erwachsene Łber 60 kŲnnen jedoch aufgrund von Empfehlungen des BAG mit Pandemrix geimpft werden.

VERSCHIL IN DOSERING TUSSEN PANDEMRIX EN FOCETRIA VOOR JONGE KINDEREN
(2 november 2009) Een opmerkzame lezer van deze site wees me op een verschil in doseringsadvies voor kinderen in de leeftijd tussen 3 en 9 jaar. In de verschillende productomschrijvingen/bijsluiters staat namelijk dat er bij Pandemrix het advies van een halve dosering (0,25 ml) per injectie wordt gegeven, maar dat blijkt niet zo te zijn bij focetria waar gewoon over de volwassen dosering van 0,5 ml wordt gesproken. De samenstelling van beide middelen lijken dermate veel op elkaar dat het niet het verschil in doseringsadvies kan verklaren.

Overigens wordt in diezelfde bijsluiters gezegd dat de vaccins niet op deze groepen zijn getest.
Hieronder enkele fragmenten:

Pandemrix

Kinderen in de leeftijd van 3 tot 9 jaar:
Als wordt overwogen dat uw kind moet worden gevaccineerd, dan krijgt hij/zij mogelijk een eerste dosering van 0,25 ml van het vaccin en een tweede dosering van 0,25 ml met een tussenperiode van tenminste 3 weken.

Focetria

Kinderen en adolescenten
Als wordt overwogen u of uw kind te vaccineren, zal u/hij/zij ťťn dosis van 0,5 ml vaccin krijgen en een tweede dosis van 0,5 ml na een tussenperiode van ten minste drie weken.

In Polen nemen ze helemaal geen risico, omdat - om met de woorden van kiwi45, 3-11-2009, 14:49 te spreken - "Van een grote pandemie is geen sprake, van een ernstig ziektebeeld ook niet, de werking van griepvaccins in het algemeen is nooit aangetoond en er wordt gebruik gemaakt van stoffen die volgens velen zeer schadelijk zijn. De vaccin zijn vanwege de enorme haast ook nog een vrijwel ongetest. Dat maakt vaccinatie totaal onzinnig."

7 DODEN IN DUITSLAND NA VACCINATIE MET PANDEMRIX
In het artikel in Bild (
Schon Sieben Tote Nach Impfung) staan 7 gevallen beschreven van mensen die kort na het nemen van het vaccin (pandemrix) tegen de mexicaanse zijn overleden, meestal na een hartaanval. Bij al deze gevallen staat het niet onomstotelijk vast dat het door het vaccin komt. Het lijkt me ook moeilijk vast te stellen of het door het vaccin komt of niet, en zeker bij mensen die toch al zwak van gezondheid zijn.

In het laatste geval ging het echter ook om een jongentje van 21 maanden oud dat zo'n 30 uur na de inenting koorts ontwikkelde en uiteindelijk stierf. Het blijft natuurlijk een feit dat een vaccinatie het immuunsysteem activeert en volgens de makers van het vaccin zorgt de squaleenverbinding juist voor een extra sterke immuunreactie en ik kan me zo voorstellen dat iemand met een zwak immuunsysteem er moeite mee heeft om krachtig te reageren en daardoor soms zelfs het loodje kan leggen.

Dat is natuurlijk ook wel een lastig aspect: door juist de meest zwakke mensen uit de bevolking in te enten loop je ook het risico dat zij problemen ontwikkelen omdat ook hun immuunsysteem zo zwak is.

TEVEEL ANAFYLACTISCHE SHOCKS IN CANADA NA PANDEMRIX
In Canada is een set van 170 duizend pandemrixvaccins in de wacht gezet omdat er wel ťrg veel anafylactische shocks optraden met kenmerken als ademproblemen, verhoogde hartslag en huidaanslag. Er is echter iets typisch aan de hand met dit artikel van de bbc (Canada's doctors told to stop using swine flu vaccine). Er wordt namelijk gesproken over een vaccin van GlaxoSmithKline met de naam 'Aperanix'. Als je echter googlet op dit woord dan vind je alleen maar hits die verwijzen naar dit artikel van bbc. Kortom het lijkt er sterk op dat ůf de BBC zich per ongeluk heeft vergist, of dat ze bewust de werkelijke naam niet noemen om geen paniek te veroorzaken in Engeland omdat ze daar namelijk ook pandemrix gebruiken (net als wij hier in Nederland).

Zie ook BBC: Media Manipulation in Canadian Swine Flu Vaccine Withdrawal.

VAAK HOGE KOORTS BIJ KINDEREN NA PANDEMRIXPRIK
(27 november 2009) In een artikel in de Gelderlander stond dat er dagelijks zo'n 200 meldingen bij het Lareb (Nederlands Bijwerkingen Centrum) binnenkomen van bijwerkingen, de meeste bijwerkingen bestaan uit het ontwikkelen van hoge koorts na de pandemrixprik.

(9 december 2009) Zelfs de EMEA stelt dat er na de tweede prik meer bijwerkingen zijn voor de kinderen, en adviseren de ouders zelf een besluit te nemen op basis van dit gegeven. De gezondheidsraad houdt echter stug vast aan het advies om maximaal beschermd te zijn tegen deze verschrikkelijke griepvariant die miljoenen slachtoffers heeft gemaakt over de hele wereld...(zie Tweede Griepprik bij Kinderen veroorzaakt meer bijwerkingen).

Ik blijf me erover verbazen hoe griepvrezend Nederland is geworden door deze hele heisa.

EINDNOTEN:

HOEVEEL VACCINS?
Op
een pagina van de Landelijke Huisartsen Vereniging staat te lezen hoeveel vaccins er verwacht worden en wanneer:

Hoeveel vaccins zijn er beschikbaar? (update: 21/8/2009)

Er zijn 34 miljoen vaccins besteld door het ministerie van VWS. Het vaccin zal gefaseerd aangeleverd worden.

Nederland heeft vaccin ingekocht van twee fabrikanten: het vaccin Focetria van de firma Novartis en Pandemrix van GlaxoSmithKline. Op 30 juli 2009 was het contractueel vastgelegde leveringsschema van de vaccins als volgt:

  • eind oktober 2009: 2,25 ŗ 3 miljoen doses Pandemrix en 17 miljoen doses Focetria
  • eind november 2009: 2,25 ŗ 3 miljoen doses Pandemrix en 8 miljoen doses Focetria
  • eind december 2009: 2,25 ŗ 3 miljoen doses Pandemrix
  • eind januari 2010: 2,25 miljoen doses Pandemrix
Bron: Adviesrapport ĎVaccinatie tegen pandemische influenza A/H1N1 2009: doelgroepen en prioriteringí, Nationale Gezondheidsraad, 17-08-2009.

VERBOD OP SQUALENE IN VERENIGDE STATEN

"The patents for a glycoprotein-containing, squalene adjuvanted H1N1 vaccine were filed in 2007 and 2008 by Novartis, Baxter International and GSK despite the fact that the virus did not yet officially exist, there had never been approval of a squalene adjuvanted vaccine and use of squalene in mass vaccines was illegal through the permanent restraining order of Judge Emmett Sullivan and through the fact that squalene was forbidden to even be tested in the US. The investment of billions of dollars into the development of these vaccines for a virus that did not yet exist, using substances which had never been approved for use in vaccines by 3 separate companies, allegedly competitors in the vaccine industry, is worthy of note all by itself."
Global Health Freedom

Zie ook: Anthrax vaccine blamed for illness Squalene Found In Vaccines

Naar boven

Voor reacties kun je mailen of je bijdrage schrijven op de blogvariant van deze pagina.

Wederzijdse links: