URČENÍ MODU POLE

PROBLÉM
Určete nejčastěji se vyskytující hodnotu ve vzestupně utříděném poli. Tato hodnota se nazývá modus.

ALGORITMUS
Elegantní algoritmus pro výpočet modu pole objevil Griffits.

IMPLEMENTACE
Jednotka: vnitřní funkce
 
Globální proměnné: vzestupně utříděné pole A. libovolných prvků
 
Parametr: přirozené číslo N - počet prvků pole A.
 
Vrací: Dvojici hodnot Modus a Frekvence_výskytu oddělených mezerou
 

MODE: procedure expose A.
parse arg N
Mode = A.1; Frequence = 1
do J = 2 to N
  JmFrequence = J - Frequence
  if A.J = A.JmFrequence
    then do
      Frequence = Frequence + 1; Mode = A.J
    end
end
return Mode Frequence

 

PŘÍKLAD

 

N = 5
A.1 = 1; A.2 = 2; A.3 = 2; A.4 = 3; A.5 = 5
say MODE(N)
exit
MODE: procedure expose A.
...

 

zobrazí 2 2

 

Literatura
Gehani N., Ada - An Advanced Introduction
Prentice-Hall, Inc. Englewood Cliffs, New Jersey 1983


Obálka Obsah Index Hlavní stránka

změněno 4. srpna 2001
Copyright © 2000-2001 Vladimír Zábrodský, RNDr.