SEKVENČNÍ VYHLEDÁVÁNÍ

PROBLÉM
Je dáno pole A.1,...,A.N a hledaná hodnota V. Vyhledávací funkce vrací index V, jestliže se V nachází v poli A., jinak vrací N+1.

ALGORITMUS
Spotřebuje maximálně N a průměrně N/2 porovnání.

IMPLEMENTACE
Jednotka: vnitřní funkce
 
Globální proměnné: uspořádané pole A.1,...,A.N čísel
 
Parametry: přirozené číslo N, číslo V
 
Vrací: index prvku V v A. nebo N+1, když V není prvkem pole A.
 

SEQUENTIAL_SEARCH: procedure expose A.
parse arg N, V
Np1 = N + 1; A.Np1 = V
do J = 1 until A.J = V; end
return J

 

SOUVISLOSTI

Literatura
Sedgewick R. Algorithms
Addison-Wesley, Reading, Massachusetts, 1984


Obálka Obsah Index Hlavní stránka

změněno 1. srpna 2001
Copyright © 2000-2001 Vladimír Zábrodský, RNDr.