NÁHODNÁ PERMUTACE

ALGORITMUS
SHUFFLE náhodně zamíchá pole A.1,...,A.N

IMPLEMENTACE
Jednotka: vnitřní podprogram
 
Globální proměnné: pole A. libovolných prvků
 
Parametr: přirozené číslo N - počet prvků A.
 
Výsledek: Náhodná permutace pole A.
 

SHUFFLE: procedure expose A.
parse arg N
do J = N to 2 by -1
  R = RANDOM(1, J)
  W = A.R; A.R = A.J; A.J = W
end
return

 

SOUVISLOSTI

Literatura
Durstenfeld R. Random Permutation
CACM July 1964 No. 7, p. 420


Obálka Obsah Index Hlavní stránka

změněno 6. srpna 2001
Copyright © 2000-2001 Vladimír Zábrodský, RNDr.